Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Průvodní a pomocná dokumentace


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

- kompletní znění Obecného nařízení ve formátu PDF


GDPR v praxi

- desítky otázek a odpovědí, které vám pomohou pochopit a aplikovat GDPR


Základní příručka k GDPR

- přehled základních pojmů a informací vztahujících se k Obecnému nařízení


Metodické doporučení MV k ustanovení DPO

- metodické doporučení Ministerstva vnitra (MV) pro obce ke jmenování Pověřence (DPO)


Metodický návod MV k aplikaci zákona o registru smluv

- metodické doporučení Ministerstva vnitra (MV) k aplikaci zákona o registru smluv v souladu s GDPR


Pokyny pracovní skupiny WP29

- pokyny skupiny, která byla zřízena za účelem praktické aplikace nařízení GDPR


Předávání osobních údajů do zahraničí

- zpracování doporučení od ÚOOÚ pro předávání osobních údajů do zahraničí

Související normy

ISO 19011
- auditování systémů managementu

ISO 27001
- systém bezpečnosti informací

ISO 27002
- doporučení bezpečnostních opatření

ISO 27003
- pokyny pro zavedení opatření

ISO 27004
- měření zavedeného systému řízení bezpečnosti informací

ISO 27005
- management bezpečnosti informací

ISO 31000
- analýzy, vyhodnocení a řízení rizik