SLUŽBY KTERÉ NABÍZÍM


REVIZE SMLUV

 • zpracuji pro vás revizi smluv (legislativní stránku, formální stránku)
 • provedu pro vásnaformátování dokumentů
 • vyhotovím vám smlouvu na míru

AUDITOVÁNÍ

 • zajistím pro vás periodické audity dodržování GDPR
 • zajistím pro vás audity na straně dodavatelů pro kontrolu dodržování GDPR
 • provedu pro vás nezávislé kontroly dodržování GDPR


PORADENSTVÍ

 • vykonávám funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • zajišťuji poradenství v oblasti výkladu GDPR a jeho aplikace v praxi
 • zastupuji klienty při jednání s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)
 • řídím vyhodnocení a likvidaci bezpečnostních hrozeb a incidentů
 • provádím pravidelné audity dodržování souladu s GDPR

Zjistit více o funkci DPO


ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

 • vypracuji pro vás vzorové provozní dokumenty (souhlas, pověření, mlčenlivost apod.)
 • zpracuji pro vás vstupní analytickou zprávu, jejímž výstupem jsou nutná opatření
 • vypracuji pro vás povinnou analýzu prevence a rizik
 • zpracuji pro vás bezpečnostní směrnici a politiku bezpečnosti pro soulad s GDPR
 • vypracuji pro vás katalog osobních údajů a katalog operací


ZABEZPEČENÍ ICT

ICT je nejcitlivější oblastí při zavádění bezpečnostních opatření pro ochranu osobních údajů. Mým cílem je, minimalizovat náklady organizace a pomocí stávajících technologií se pokusit dostát povinností vyplývajících pro organizaci z obecného nařízení GDPR.

 • zpracuji pro vás vstupní analýz stávajícího stavu ICT, jejímž výstupem jsou nutná opatření v organizaci
 • zpracuji vám harmonogram zásahů v oblasti ICT pro zavedení souladu s GDPR a nutného zabezpečení

INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

Zabezpečení webových stránek a zveřejnění povinných informací je důležitou součástí při zavádění souladu s GDPR. Je třeba si uvědomit, že tuto oblast je Dozorový úřad schopen zkontrolovat i na dálku, aniž by musel fyzicky navštívit vaši organizaci.

 • zpracuji pro vás vstupní analýzu stávajícího stanu vašich webů
 • zajistím pro vás zabezpečení webových stránek certifikátem SSL
 • zpracuji vám povinnou dokumentaci pro zveřejnění na webových stránkách organizace